A Pénzügyminisztérium könyvtárában a különféle gazdasági-pénzügyi szakirodalmak mellett felbecsülhetetlen értékű dokumentumok, valódi ritkaságok is rejtőznek.

A gyűjtemény egyik legértékesebb kiadványa az 1742-ből származó kőnyomatos Corpus Juris. Ezenkívül több ezer jogi, pénzügyi és közigazgatási munkával büszkélkedhet a könyvtár. Itt őrzik az 1868-tól kiadott állami költségvetések és zárszámadások eredeti páldányait.

Megtalálhatók itt 1865-től 1944-ig az Országgyűlési Naplók és jegyzőkönyvek, irományok sorozatai is. Legkedvesebb kincse azonban az 1848-as, Első Magyar Ministerium Közlönyei, valamint a hivatalnokok név- és lakcímjegyzéke.